PC WorkBreak

PC WorkBreak 5.0

PC WorkBreak odpowiednio przypomina, aby zmniejszyć Twoje ryzyko RSI.

PC WorkBreak odpowiednio przypomina, aby zmniejszyć Twoje ryzyko RSI.

PC WorkBreak odpowiednio przypomnina, aby zmniejszyć Twoje ryzyko RSI (Repetitive Strain Injury). Wiele typów przerw, jak mikro-przerwa, rozciąganie, ćwiczenia oczu i spacer, wg ustaleń użytkowania. Ustawienie przerw, pomoże uwolnić ciało od bólu wywołanego przez długie siedzenie lub długie używanie klawiatury/myszy.
PC WorkBreak

Download

PC WorkBreak 5.0